Suunnittelualueet

Prosessisunnittelu

Meillä on laaja kokemus prosessisuunnittelusta eri teollisuuden aloille. Teemme:
 • virtaus- ja PI-kaaviot
 • prosessiselvitykset
 • ohjelma- ja prosessikuvaukset automaatiosuunnittelua varten
 • taselaskelmat
 • lämpö- ja virtaustekniset mitoitukset
 • kustannusarviot
 • laite- ja komponenttimitoitukset ja -valinnat
 • energiaselvitykset
 • Lämmön talteenottoprojektit

Lujuuslaskenta

Ote VVD- ohjelmasta

Teemme pitkaikaisella kokemuksella:
 • lujuuslaskelmat
 • paineastialaskelmat
 • teräsrakenteiden lujuustarkastelut
 • putkiston jännitysanalyysit

Käytössämme on paineastialaskelmiin Visual vessel design- ohjelmisto, lujuuslaskentaan käytämme pääosin Femdatan laskentaohjelmistoja.

Tehdas- ja laitossuunnittelu

layout
 • layoutit (2D- ja 3D)
 • asennusmittapiirustukset
 • rakennustehtäväpiirustukset
 • teräsrakennesuunnittelu
putkistosuunnittelu
 • putkistopiirustukset
 • materiaaliluettelot
 • putkiurakka-asiakirjat.
Putkistot suunnittelemme pääosin 3D­- putkistosuunnitteluohjelmilla
joista saamme materiaali­luettelot automatisoidusti.

käyttöhyödykesuunnittelu
 • järjestelmänvalinnat / periaateselvitykset
 • prosessin lämmitys-ja jäähdytysjärjestelmät
 • höyry- ja lauhdejärjestelmät
 • kylmätekniikka
 • jäävesi-ja paineilmajärjestelmät
 • kustannusarviot sekä hankintatoimi

Projektisuunnittelu, projektinhallinta ja hankintatoimi

 • aikataulujen laadinta / aikatauluseuranta
 • kustannusseuranta
 • urakkaohjelmat
 • suunnittelun koordinointi
 • laite- ja prosessimäärittelyt
 • tarjouspyynnöt ja urakka-asiakirjat
 • tarjousvertailut
 • toimitusvalvonta
 • hankintaohjelmat ja -sopimukset


Tekninen piirtäminen, mallinnus ja laite- / mekaniikkasuunnittelu

 • Mekaniikka- ja laitesuunnittelu
 • 3D mallinnus, visualisointi ja esiteaineistot
 • käyttö-ja huolto-ohjeet
 • räjäytyskuvat
 • tuotekehitys-ja ideointi
 • päämitta-ja työpiirustukset
 • puhtaaksipiirtäminen