Referenssit


 

Muutamia poimintoja uudemmista referensseistä:

2016: Lämmön talteenottojärjestelmä (Oy Sinebrychoff Ab)

Toimeksiantoomme kuului mm:

Lämmön talteenotto eri kohteista, lämmön jakelu kulutuspisteille
­Energiaselvitykset
­Kannattavuuslaskelmat
­Prosessiselvitykset
­Laitemäärittelyt
­Prosessisuunnittelu
Putkistosuunnittelu
­Asennusvalvonta
Laajamittainen ja mielenkiintoinen projekti onnistui erinomaisesti.

2015: Viskitislaamon suunnittelu

Teerenpeli avasi suomen suurimman tislaamon Lahdessa. Multiproject Oy oli mukana projektissa, teimme uuden tislaamon prosessi-, putkisto- ja layoutsuunnitelmat, prosessi-instrumenttien ja pumppujen valinnat / mitoitukset sekä olimme mukana myös asennusvalvonnassa.Projekti onnistui tyylikkäästi aikataulussa, ja Multiprojectin suunnitelmat sekä yhteistyö projektin aikana saivat asiakkaalta kiitosta. Kuva tekemästämme 3D- mallista alla.Viskitislaamon_suunnittelu_1a.png

.


2015 / 2016 Haihdutuslaitoksen suunnittelu.

Haihdutustekniikkaan perustuvan vedenpuhdistuslaitten suunnittelu. Multiproject teki mekaniikka- ja putkistosuunnitelmat erittäin kustannustehokkaaseen ja kemikaalinkestävään vedenpuhdistuslaitteiston testi / esittely-yksikköön Saksaan. Olimme myös aktiivisesti mukana laitteen valmistusvaiheessa. Valmistus sujui nopeasti laadukkaiden piirustusten sekä osaavan konepajan ansiosta. Laite mitoitettiin mahtumaan 20- jalkaiseen konttiin jotta sitä voidaan siirtää asiakkaalta toiselle. Laite on tällä hetkellä käytössä, ja toiminta sekä suorituskyky on jopa ylittänyt odotukset. Multiprojectin asiantunteva ja nopea 3D-suunnittelu sai asiakkaalta kiitosta.


Luettelon muista uudemmista referensseistä toimitamme pyydettäessä.

Vanhempia referenssejä:

2009 Projekteja ja suunnittelutehtäviä:

Oy Sinebrychoff Ab
Prosessialue, pakkaamo, käyttöhyödykejärjestelmät
Layoutsuunnittelu laserkeilatun pistepilvimallin avulla
Prosessisuunnittelu
Layout päivitykset

EIMCO Water Technologies Oy
Vedenkäsittelyjärjestelmät
Laitteistojen 3D-layoutsuunnittelu, 3D-putkistosuunnittelu
Teräsrakenteiden ja säiliöiden suunnittelu
Prosessisuunnittelu

Tepmo Pietari
Lämmönjakokeskustehtaan esisuunnittelu
Prosessisuunnittelu, layoutsuunnittelu
Päälaitteiden selvitys ja tarjouspyynnöt

Gea Process Engineering Oy
Haihdutusprosessit
Layout- laite- putkisto- ja teräsrakennesuunnittelu

Fazer Suklaa Oy
Höyry-ja lauhdejärjestelmä, prosessisuunnittelu
Raakavesijärjestelmä, prosessisuunnittelu
Putkisto- ja laitesuunnittelu

Devexor Oy
Vedenkäsittelyjärjestelmien esisuunnittelu
3D-laitossuunnittelu

Peilituote Oy
Tuotesuunnittelu


2008 Projekteja ja suunnittelutehtäviä:

Oy Sinebrychoff Ab
Tuotantolinjojen ja käyttöhyödykejärjestelmien prosessi-
putkisto- layout- ja teräsrakennesuunnittelu

Fenestra Oy
Kuopion tehdas:
karminvalmistus/ Automaattinen tuotantolinja
Projektinhoito, Layout-, laite- ja putkistosuunnittelu
Käyttöhyödykejärjestelmät, LVI-suunnittelu, hankintatoimi
Aihionvalmistus/muutostyöt
Asennusvalvonta, käyttöönotto

Viitasaaren tehdas
Ovien kokoonpanolinja: Layout- laite- ja teräsrakennesuunnittelu. 
 LVI-suunnittelu
Tehdaslayoutien ylläpito
Kokoonpanotehdas esisuunnittelu

RE-suunnittelu Oy
Elintarviketehdas Viro, Esisuunnittelu

Brunberg Oy
Valulinjan layoutsuunnittelu

Tikkurila Oy
Kehityshankkeet, Layout- laite- ja teräsrakennesuunnittelu

Chemitec Consulting Oy
Kompostointilaitos, esisuunnittelu

Gea Process Engineering Oy
Haihdutuslaitokset
Layout- putkisto- ja teräsrakennesuunnittelu

Servicepoint Oy
Layout-, laite- ja putkistosuunnittelu elintarviketehtaisiin

Machinery Oy
Laitesuunnittelu

Kit-Sell Oy
Rimoituslaitoksen laitesuunnittelu

Linesti Oy
Pehmopaperitehdas, layout- ja putkistosuunnittelu


2007 Projekteja ja suunnittelutehtäviä:

Fenestra Oy
Kuopion tehdas:
Karminvalmistus/ Automaattinen tuotantolinja
Projektinhoito, Layout-, laite- ja putkistosuunnittelu
Käyttöhyödykejärjestelmät, LVI-suunnittelu, hankintatoimi
Aihionvalmistus/muutostyöt
Forssan tehdas:
paineilmajärjestelmän suunnittelu
Viitasaaren tehdas:
Lämmitysjärjestelmät, LVI-suunnittelu, Layoutsuunnittelu
Alavuden tehdas:
maalauslinjan esiselvitys

Kemira Oy/Galvatek

Lietteenkäsittelylaitos, Prosessi- ja tehdassuunnittelu
Autom. moottoriosien pesujärjestelmä, putkistosuunnittelu

Oy Sinebrychoff Ab
Tuotantolinjojen ja
käyttöhyödykejärjestelmien
Prosessi- Putkisto- Layout- ja
teräsrakennesuunnittelu

Rautaruukki Oyj
Laitesuunnittelu

Ekomans Oy
Suodattimien hiekkapuhallusjärjestelmät
Layout- laite- ja putkistosuunnittelu

Gea Process Engineering
Haihdutuslaitokset
Layout- putkisto- ja teräsrakennesuunnittelu

Epcon A/S, Norja
Layout-, putkisto- ja teräsrakennesuunnittelu
Haihdutuslaitos Biovakka
Haihdutuslaitos Danisco  

Saku-Tek Oy
Laitesuunnittelu


2006 Projekteja ja suunnittelutehtäviä:

Oy Sinebrychoff Ab
Tuotantolinjojen ja
käyttöhyödykejärjestelmien
Prosessi- Putkisto- Layout- ja
teräsrakennesuunnittelu

Elopak Oy
Laitteiden ja materiaalinkäsittelyjärjestelmien suunnittelu

Peilituote Oy
Prosessiselvitykset, laitesuunnittelu

Rannikon konetekniikka Oy
Kompostointilaitoksen layoutsuunnittelu

Brunberg Oy
Paineilmajärjestelmän uudistus
Prosessi- ja putkistosuunnittelu 

Erka Oy
Robottisolu, laitesuunnittelu
 
Orion Oy
Puhdasvesiputkisto, putkistosuunnittelu
 
Rocla Oyj
Mekaniikkasunnittelu
 
Gea Process Engineering
Haihdutuslaitokset
Layout- putkisto- ja teräsrakennesuunnittelu
 
Sweco Pic Oy
Teräsvarasto, layoutsuunnittelu
 
Chemitec / ST1
Etanolinvalmistus, Layout- ja putkistosuunnittelu
Varastoalueen esisuunnittelu
Stabilointilaitoksen esisuunnittelu
 
LU-Suomi Oy
Pesukaappi, esisuunnittelu
 
Teknos Oy
Tuotantolinjojen Layout-, putkisto- ja teräsrakennesuunnittelu
 
Suomen Viljava Oy
Viljan varastointi- ja siirtojärjestelmän suunnittelu
 
Ekomans Oy
Suodattimien hiekkapuhallusjärjestelmät
Layout- laite- ja putkistosuunnittelu
 
Fenestra Oy, Kuopio
Puitteenvalmistus, automaattinen tuotantolinja
Projektinhoito, Layout-, laite- ja putkistosuunnittelu
Käyttöhyödykejärjestelmät, LVI-suunnittelu, hankintatoimi
 
Kemira Oy/Galvatek
Alumiinintalteenottolaitos, Prosessi- ja tehdassuunnittelu
Hapontalteenottolaitos, Prosessi- ja tehdassuunnittelu
Lietteenkäsittelylaitos, Prosessi- ja tehdassuunnittelu


2005 Projekteja ja suunnittelutehtäviä:


Oy Sinebrychoff Ab
Tuotantolinjojen ja
käyttöhyödykejärjestelmien
layout- ja putkistosuunnittelu
 
Kit-Sell Oy
Sahalinja Uusi-Seelanti, laitesuunnittelu
 
Teknikum Sekoitukset Oy
Sekoituslinjan
prosessisuunnittelu, rakennesuunnittelu
 
Elopak Oy
Pakkauskoneiden suunnittelu
Materiaalinkäsittelyjärjestelmien suunnittelu

Ekomans Oy
Suodattimien hiekkapuhallusjärjestelmät
Layout- laite- ja putkistosuunnittelu
 
Peilituote Oy
Hopeointilinja
Prosessi- ja laitesuunnittelu


2004 Projekteja ja suunnittelutehtäviä:


Oy Sinebrychoff Ab
putkisto- ja teräsrakennesuunnittelu
käyttöhyödykejärjestelmien päivitys  

Tikkurila Coatings Oy
NC-tehdas:
layout- putkisto- ja teräsrakennesuunnittelu


Teriaka Oy
Pakkauslinja, laitesuunnittelu
Jäähdytystunneli, prosessi-ja laitesuunnittelu

Elopak Oy
Pakkauskoneen suunnittelu
Erilaisten materiaalinkäsittelylaitteiden ja
kuljettimien suunnittelu

Oy Säätö Ab
Virtausmittausasemien suunnittelu Chemitec Consulting
Layout- ja putkistosuunnittelu

Biolan Oy
Polttolaitoksen esisuunnittelu
Biokaasulaitoksen esisuunnittelu

Tikkurila Coatings Oy
Tuotantolinjojen saneeraukset
Laite-layout- ja putkistosuunnittelu

Oy Sinebrychoff Ab
Putkisto- ja teräsrakennesuunnittelu

Ekomans Oy
Suodattimien hiekkapuhallusjärjestelmät
Layout- laite- ja putkistosuunnittelu


2003 ja sitä aiempia projekteja ja suunnittelutehtäviä:


Teriaka Oy 2003 --->
Pilot-linja:
prosessi- ja tehdassuunnittelu
Tuotantolinja 2:
pääsuunnittelija
prosessi-, tehdas-, automaatio- ja rakennesuunnittelu, projektinhoito

Hadwaco Ltd 2003-2004
pilot haihdutuslaitoksen esisuunnittelu

Fortum Lämpö Oy/Valio Lapinlahti 2003-2004
kylmälaitoksen layout- ja putkistosuunnittelu              
ulkoalueiden putkistosuunnittelu

Suomen Viljava Oy 2002
layout- ja laitesuunnittelu

Econet Engineering Oy /Skanska 2002-2003
ioninvaihtolaitos
paperitehtaan jäteveden puhdistamo esisuunnittelu
aktiivilietelaitos
layout- putkisto- ja teräsrakennesuunnittelu

Quattrogemini Oy 2002
Kalugan panimo:
prosessiviemäreiden mitoitus ja suunnittelu
LVI-suunnittelu

Lu Suomi Oy 2002
käyttöhyödykejärjestelmän suunnittelu

Osk Maitokolmio 2002
vastaanoton automaation uudistus
prosessi- ja automaatiosuunnittelu  

Teknikum Sekoitukset Oy
Prosessi- ja tehdassuunnittelu
Riskinarvioinnit

´
Scanegg-Suomi Oy  2000 --->
Prosessisuunnittelu

ASM Microchemistry Ldt  2000 --->
Laitesuunnittelu

Valio Ravintorasvat ja Jauheet  2000 --->
Putkistosuunnittelu

Latfin Service Oy    2000--->
Vientiprojektien tarjoussuunnittelu

ABB-Service Oy  2000 --->
Prosessi- ja putkistosuunnittelu

Laitilan Asennus Oy  2000 --->
Tehdassuunnittelu

Myllyn Paras Oy 2000 --->
Prosessi- ja tehdassuunnittelu

Erka Oy 2000 ---->
Laitesuunnittelu

Hadwaco Oy 1999
prosessin animaatiot

Osuuskunta Maitokolmio 1999 --->
prosessisuunnittelu

Oy Paulig Ab  1998 --->
lay out -suunnittelu
hankintasuunnittelu

Orion -yhtymä Oyj 1998 --->             
puhdasvesiputkiston suunnittelu
3D-mallinnus,visualisointi
lääkevaunujen pesujärjestelmän saneeraus

Prima Mauste Oy 1998 --->
esiselvitykset
keittopadan laitesuunnittelu

Niro Finland Oy 1996 --->
putkisto- ja teräsrakennesuunnittelu

Klasu Konsult Oy 1996 --->
sahojen jälkikäsittelylaitteiden suunnittelu ja piirtämistehtävät

Bio Service Oy  1996 --->
Projektit:
reaktiokompostorin suunnittelu
Tehtävät:
laite- ja lay out- suunnittelu

Lahden Vientikerma Oy (Van Den Bergh Foods) 1996 --->
tuotantolinjan putkistosuunnittelu

Oy Marli Ab,Lappeenranta ( ent.Chymos Juomat Oy ) 1997 --->
Projektit:
tuotantolinjojen automatisointi
Tehtävät:
esiselvitykset
prosessisuunnittelu

Valio Oy, Valio Juustot, Lapinlahti  1997 --->
Projektit:tuotantolinjojen suunnittelu
Tehtävät: 
prosessi-, putkisto- ja käyttöhyödykesuunnittelu

Biolan Oy 1997 --->
Projektit:
biotuotetehtaiden esisuunnittelu
Tehtävät:
prosessi- ja lay out- suunnittelu
esiteaineiston laadinta, 3D- mallinnus,visualisointi

Aquamax Oy 1997 --->
Projektit:
MVR ja ME-haihdutin projektit
vesitehtaan esisuunnittelu 
Tehtävät:
prosessi-, laitossuunnittelu
3D-mallinnus, visualisointi,
esiteaineiston laadinta
animaatiot haihdutusprosesseista


Mejeriandelslaget Milka, Vöyri 1996 --->
Projektit:
tuotantolinjan automatisointi
Tehtävät:
prosessi- ja putkistosuunnittelu

Valio Oy, Joensuu 1996-->
Projektit
tuorejuustolinjan suunnittelu
Tehtävät:
prosessisuunnittelu
putkisto- ja lay out- suunnittelu

Thomesto Thomsystems Oy 1995
vientiprojektien tarjoussuunnittelu

Tetra Pak Oy 1995 --->
 Projektit:
tuotantolinjojen suunnittelu
Tehtävät:
prosessisuunnittelu
putkisto- ja lay out-suunnittelu


APV Finland Oy 1995 --->
prosessisuunnittelu eri projekteihin
esiteaineiston laadinta, 3D-mallinnus

Fazer Keksit Oy 1996 --->
neste- ja jauheraaka-aineiden varastointi - ja
annostelujärjestelmien suunnittelu
öljyjen varastoinnin ja plastisointilinjan suunnittelu
tuotantolinjojen automatisointi- ja saneerausprojektit
Tehtävät:
prosessisuunnittelu
lay out, putkisto-, laite- ja teräsrakennesuunnittelu
käyttöhyödykesuunnittelu
hankintasuunnittelu

Valio Oy, Herajoki 1995 --->
 Projektit:
tuotantolinjojen suunnittelu
Tehtävät:
prosessisuunnittelu
putkisto- ja lay out suunnittelu

Fazer Suklaa Oy 1995 --->
Projektit:
suklaatehtaan esisuunnittelu
tuotantolinjojen toteutussuunnittelu
tuotantolinjojen automatisointiprojektit
Tehtävät:
prosessisuunnittelu
projektinhoitotehtävät
lay out, putkisto-, laite ja teräsrakennesuunnittelu
käyttöhyödykesuunnittelu
hankintasuunnittelu